راه روشن فردا مديريت کتاب منابع آزمون  پاور پوينت  دروس ترم 
به علت
محدودیت فضا و امکانات آدرس سايت به
monshizadeh.org
تغییر یافت

 پاور پوینت
                                  
ارائه دروس در قالب پاور پوینت 

سایت " راه روشن فردا "  در نظر دارد :

در راستاي دسترسي عادلانه و برابر به منابع  و به منظور کمک به آموزش دانشجویان

 كليه نسخه‌هاي نمايشي (power point)

دروس رشته های مختلف  مدیریت ، حسابداری و برخی از رشته های علوم انسانی

را جمع آوری و در دسترس دانشجویان و علاقه مندان قرار دهد . 

از کلیه علاقه مندان و دانشجویان عزیزی که با  تهیه و ارسال این نسخه ها  ما را یاری می رسانند

پیشاپیش تشکر می گردد

modiriat.persiangig.com 

فرم ارسال نظر ، پیشنهاد و درخواست
فرم  ارسال نظر ،پيشنهاد و درخواست

به علت
محدودیت فضا و امکانات آدرس سايت به
monshizadeh.org
تغییر یافت
 

عنوان درس لینک عنوان درس لینک
دروس ترم ( اول) دروس ادبیات  ( کارشناسی ، ارشد ،  دکتری )
دروس مدیریت دولتي  ( کارشناسی دروس مشترک علوم انسانی  ( کارشناسی
دروس مدیریت بازرگانی ( کارشناسی )   کتابهای مرجع مدیریت  ( انگلیسی )
دروس مدیریت صنعتی      دروس الهیات (کارشناسی)
دروس حسابداری    ( کارشناسی دروس کامپیوتر(حسب در خواست) (کارشناسی)