صفحه اول         دروس ترم            مدیریت اسلامی          منابع آزمون           پاور پونت 
 
 چگونه برنامه ریزی کنیم؟    

برنامه ريزي

براي برنامه ريزي كردن نياز به اطلاعات داريد. ابتدا بايد اطلاعات را جمع آوري كنيد.

(البته اين مرحله پس ازتعيين هدف صورت مي گيرد)

اطلاعات مورد نياز را با پاسخ به سوالات زير مي توان جمع آوري كرد :

1ـ چه كاري (what) : فعاليتهاي لازم براي تحقق هدف چيستند؟

2ـ چه روشي (how) : روش انجام هريك از اين فعاليتها چگونه بايد باشد ؟

3ـ در چه زماني (when) : هريك از فعاليتها چه زماني را به خود اختصاص مي دهند ؟

4ـ در چه مكاني (where) : فعاليتهاي برنامه در چه محل و مكاني عملي مي گردند ؟

5ـ با چه كسي (who) : فعاليتهاي برنامه با چه تشكيلاتي عملي است ، (خود فرد ، كمك از دوستان ، كلاس كنكور . . . ).

6ـ با چه منابعي ( ) : براي تحقق هدف به چه منابعي اعم از انساني ، مالي ، ابزاري ، . . . نياز است. منبع : مديريت عمومي ـ دكتر سيد مهدي الواني ـ صفحه 73

7- و با چه اولویتی مطالعه شود ؟

8- محل تحصیل آینده چگونه انتخاب شود؟

پس از جمع آوري اطلاعات مي بايست به تدوين برنامه ريزي جامع و عملياتي خود بپردازيد.

ابتدا مي بايست برنامه جامع را مشخص كنيد.

براي اينكار مي بايست افق زماني خود را مشخص كنيد. يعني با توجه به هدف خود ، آخرين زماني كه در اين زمينه به آن زمان فكر مي كنيد چه زماني است .

اگر هدف را «كسب آمادگي لازم براي قبولي در آزمون كارشناسي ارشد » فرض كنيم ، اين افق زماني تا روز كنكور ـ كه احتمالا 87/11/10 خواهد بود ـ طول مي كشد.

يعني شما مي بايست تاريخ امروز را در نظر بگيريد . از اين تاريخ تا تاريخ 87/11/10 محدوده فعاليت شما براي رسيدن به هدفتان خواهد بود كه عبارتست از «آمادگي جهت كنكور» . اكنون در ، دل اين مدت زمان مي بايست برنامه عملياتي خود را مشخص كنيد.

بدين معني كه به ترتيب براي ماهها ، هفته ، روزها و ساعتهاي خود برنامه ريزي كنيد و فعاليت تعريف كنيد. براي اينكار مي توانيد از جدول زمانبندي شده استفاده كنيد تا راهنماي شما در اجراي برنامه باشند. ( modiriat.persiangig.com\Main\AZ103.doc )

در همين مجموعه يك برنامه زمانبندي شده(رشته مديريت) در يك جدول ارائه شده است. شما مي توانيد از اين جدول بعنوان يك الگوي برنامه ريزي استفاده كنيد و بر طبق ميزان زماني كه مي خواهيد صرف كنيد و نقاط قوت و شرايط محيطي خودتان يك برنامه مناسب با شرايط خودتان طراحي كنيد.

اما در زمينه برنامه ريزي و شيوه درس خواندن سوال مهمي كه مطرح است موضوع درس خواندن بطور فردي يا گروهي است و اينكه كدام روش بهتر است ؟

در پاسخ مي توان گفت كه اين موضوع به خصوصيات افراد بر مي گردد و هركس با توجه به شخصيت خود (اعم از درونگرايي يا برونگرايي) يك حالت را مي پسندد.

اما پيشنهاد و توصيه اي كه مي شود اين است كه برنامه جامع و كلي خود را بصورت فردي و شخصي تهيه كنيد . آنگاه در دل اين برنامه جامع، ‌آن قسمتهايي از برنامه هاي عملياتي و روزمره خود را كه لازم مي دانيد بصورت گروهي تنظيم كنيد.

زيرا برنامه اي كه تهيه مي كنيد بايد با علايق ، سلايق ، توانايي ها ، و شرايط محيطي خود شما سازگار باشد. در غير اينصورت هيچ تعهدي به انجام آن برنامه در شما بوجود نخواهد آمد.

اما قسمتها و بخشهايي وجود دارندكه به تنهايي از پس آنها بر نمي آييد مانند بخشهايي از رياضيات ، آمار ، و . . .

قائدتاً وقتي كه مشخص كرديد كه 1ـ چه هدفي داريد ؟ 2ـ چه كاري بايد انجام دهيد ؟ 3ـ چه مقدار زمان داريد؟ 4ـ چه قسمتهايي از كار را به تنهايي مي توانيد انجام دهيد ؟5 ـ براي هر قسمت چه زمانبندي را در نظر گرفتيد؟ 6 ـ در كدام قسمتها ضعيف هستيد ؟ 7ـ در كدام قسمتها توانايي داريد ؟

آنگاه مي توانيد براحتي قسمتهايي از كارها را كه مي خواهيد انجام دهيد اما انجام آنها به تنهايي دشوار است را با كمك ديگران انجام دهيد.

در غير اينصورت نمي دانيد كه در چه قسمتهايي بايد از ديگران كمك بگيريد و يا نمي دانيد كه به چه ميزان مي خواهيد كمك بگيريد و در اينصورت ممكن است فردي كه به شما كمك مي كند نظرات و برنامه هاي خود را به شما بقبولاند و به راحتي برنامه هاي شما را به هم بريزد كه در اينصورت اين كمك وي بيشتر مضر است.

اما شخصي كه تمام برنامه هاي فردي اش مشخص و زمانبندي شده است در همان محدوده زماني كه براي خود مشخص كرده است از ديگران كمك مي خواهد و اجازه نمي دهد كه براي انجام يك قسمت اضافي از كار ، امتيازات قسمتهاي ديگررا از دست بدهد . مثلا براي خواندن مبحث انتگرال در رياضيات ، وقت براي خواندن يك درس ديگر رابطور كامل از دست بدهد و يك درس را نخوانده بگذارد.

ـ بدليل اينكه اغلب افراد كم و بيش قسمتهايي از برنامه خود را بصورت گروهي انجام مي دهند و نيز شرايط خاصي كه در اين روش وجود دارد در ادامه همين مجموعه مطالبي درباره كار گروهي و شرايط آن آورده شده است.

ـ با چه منابعي ( ) : منابع درسی که باید امتحان داد مشخص گردد  ( برای نمونه به منابع پيشنهادي جهت کنکور ( مراجعه شود

- و با چه اولویتی : اهمیت و میزان وقتی که صرف موضوعات مورد مطالعه می شود باید متناسب با اهمیت موضوعات آزمون سال های گذشته باشد اما فقط به آنها نباید بسنده کرد ( برای نمونه به  سرفصلهاي دروس جهت مطالعه و آمادگي مراجعه شود )

- محل تحصیل آینده چگونه انتخاب شود؟ انتخاب مناسب محل تحصیل احتمال قبولی و احتمال موفقیت در ادامه افزایش می دهد

لازم است اطلاعات جامعی در این زمینه  جمع آوری شود  ( برای نمونه به ظرفيت پذيرش دانشگاهها  و  رتبه و درصدهای قبولی ارشد و مراجعه شود ) برای دریافت اطلاعات متنوع دیگر به   www.modiriat.persiangig.com\M03.html  مراجعه شود.

  

 
  Home Page