راه روشن فردا مديريت  كتاب  آزمون  پاورپوینت دروس ترم 
 
باسمه تعالي

با لطف خداوند  متعال 

سايت  علمي،  آموزشي،  پژوهشي و  مشاوره اي  

راه روشن فردا 

در حوزه مديريت

با هدف طرح و ارائه مهمترين موضوعات مورد نياز دانشجويان عزيز و پژوهشگران محترم افتتاح  گرديد

شما در اين سايت مي توانيد از جديدترين مقالات، کتاب ها،پاورپوينت ها ،عناوين درسي

و ساير اطلاعات مفيد ديگر اطلاع حاصل کنيد.

بهدليل حجم اطلاعاتي که در سايت قرار مي گيرد شما لينک هاي مختلفي در صفحه مشاهده مي کنيد.

توصيه مي شود مطالب زير مجموعه لينک ها را به دقت مطالعه نماييد ممکن است مطلب شما درآنجا باشد.

modiriat.persiangig.com

فرم ارسال نظر ، پیشنهاد و درخواست
  ارسال نظر ،پيشنهاد

 
اقامه عزاي امام حسين (ع)

مشخصات عزاداري حقيقي

تحريف در واقعه عاشورا

عاشورا در نگاه اهل سنّت

عزاداري و انتظار 

 
ماهيت قيام حسيني
 
توفان كربلا

و
صيتنامه  امام خميني (ره)

آمريكا از ديدگاه امام خميني (ره)

نبوت از ديدگاه امام خميني (ره)  

فرازهايي از عاشورا

باز باران
 

دريافت نرم افزار
مفاتيح الجنان

بر روی گوشی های همراه
صحيفه نور جلد 1 تا جلد 22

 تاريخ معاصر ايران از ديدگاه امام خميني (ره)

کتاب های امام خمینی(ره)
خبر به علت محدودیت فضا و امکانات ، آدرس سايت به www.monshizadeh.org تغییر یافت( 22 بهمن ماه 86)