صفحه اول         دروس ترم            مدیریت اسلامی          منابع آزمون           پاور پونت 
 
 چگونه برنامه ریزی کنیم؟    

1ـ عوامل موفقيت :

يكي از مهمترين سوالات اين است كه براي موفقيت در آزمون چه عواملي موثرند ؟

شايد اگر سوال را كلي تر مطرح كنيم بهتر باشد. يعني بپرسيم كه كلا براي موفقيت چه بايد كرد ؟ يعني ما هر هدفي را كه انتخاب كرديم چه كنيم تادرآن موفق شويم؟

مطمئنا اگر خيلي سخت نگيريم هر كسي مي تواند به اين سوال پاسخ دهد.

مي توان گفت براي موفقيت در هر كاري عامل اصلي تلاش است. «ليس للانسان الا ماسعي».

تلاش زياد مي تواند باعث موفقيت شود. هميشه از هر فرد موفقي كه علت موفقيت او را مي پرسيم همين پاسخ را مي شنويم. يعني «تلاش» .

اما گاهي اوقات اين كلمه حالت شعاري دارد. زيرا گاهي ما هدفي را انتخاب مي كنيم وسعي مي كنيم در جهت رسيدن به آن تلاش كنيم اما هيچگاه نمي توانيم در آن حد كه لازم است و در حد استاندارد تلاش و فعاليت از خود نشان دهيم.

اينجا دليل چيست و چرا به اندازه اي كه ديگران از خود فعاليت نشان داده و مي دهند ، اين فعاليت در ما ديده نمي شود.

در اين شرايط موضوع انگيزه و هدف گذاري صحيح مطرح مي شود.

در واقع ما در جهت اهدافي تلاش زياد خواهيم كرد كه براي رسيدن به آن هدف و كسب نتايج آن انگيزه بالايي داشته باشيم و نتايج و عوايد دستيابي به آن هدف براي ما جذابيت زيادي داشته باشد.

«انگيزش را مي توان حالتي در افراد دانست كه آنها رابه انجام رفتار يا عمل خاصي متمايل سازد»

بنابراين قبل از اينكه در يك زمينه خاص شروع به فعاليت كنيم و در واقع هدف خاصي را بري خود انتخاب كنيم بايد از انگيزه خود در آن زمينه اطمينان پيدا كنيم و مطمئن شويم كه بدون شك آن هدف آنقدر براي ما اهميت دارد كه در جهت رسيدن به آن تمام سختيها را تحمل خواهيم كرد و در اين مسير ثابت قدم خواهيم بود.

اينجاست كه آن مطلب ابتدايي معنا پيدا مي كند. يعني آنجا كه موضوع بحث را كلي تر كرديم و بجاي بحث روي عوامل موفقيت در كنكور به بحث روي عوامل موفقيت اشاره كرديم.

يعني ما نبايستي خود را در يك زمينه محدود كنيم بلكه بايدتلاش خود را در مسير آن هدفي صورت دهيم كه واقعا بيشترين ارزش و اهميت را براي ما دارد (حال اين هدف ممكن است موفقيت در كنكور نباشد.)

بنابراين هدف گذاري صحيح در آن جهتي كه بيشترين انگيزه در آن وجود دارد يكي از عوامل موفقيت است.

اما بازهم در عين حال همه ما در زندگي روزمره افرادي را مي بينيم كه هميشه در حال فعاليتند و به سختي تلاش مي كنند اما چندان موفق به نظر نمي رسند و يا حتي در زمينه مورد نظر ما يعني كنكور افراد زيادي وجود دارندكه واقعا سخت تلاش مي كنند اما نهايتا جواب نمي گيرند و ناكام مي مانند.

حال سوال اين است كه پس چرا تلاش اين افراد پرانگيزه منجر به موفقيت نمي شود؟

عامل ديگري كه مطرح مي شود ، عامل «آگاهي» است.

مسلما تلاش كور و ناآگاهانه منجربه موفقيت نخواهد شد.

اگر شما آدرس مقصد خود را نداشته باشيد هرچقدر هم كه طي مسافت كنيد به مقصد نخواهيد رسيد.

«كسي كه راه را نمي شناسد حتي ممكن است در چاه نيز بيفتد»

بنابراين بهتر است در كنار عبارت «تلاش عاشقانه» كلمه آگاهي را هم اضافه كنيم و عبارت «تلاش عاشقانه و آگاهانه» را بكار ببريم.

آگاهي را مي توانيم از منابع مختلف مرتبط با موضوع مورد نظر و خصوصا افرادي كه قبلا اين راه را رفته اند بدست بياوريم.

در نهايت پس از اينكه ما با انگيزه كافي هدف گذاري درستي انجام داديم و اطلاعات كافي در زمينه هدف بدست آورديم حال نوبت به تعيين كيفيت و چگونگي فعاليت و تلاش ما مي رسد.

در حقيقت اين موضوع همان بحث برنامه ريزي است.

يعني يكي ازعوامل مهم موفقيت ، برنامه ريزي صحيح ، منظم ، دقيق و واقع بينانه و اجراي قوي آن برنامه است.

-عواملي كه در فوق ذكر شد عواملي است كه در حيطه وظايف خود ماست و اين عوامل همگي در يك طرف و يك كفه ترازو قرار دارند.

گاهي اوقات شرايط آنگونه كه دلخواه ما مي باشد پيش نمي رود.

وقوع اتفاقات مختلف و گاهي ناگوار ممكن است وضعيت ما را با بحران مواجه كند.

در اينجاست كه عوامل ديگري مانند توكل به خدا ، توسل به ائمه و دعاي اطرافيان مطرح مي شود. اين عوامل ، عواملي مقطعي و مربوط به يك دوره خاص نيست.

بلكه عاملي همچون توكل به خدا بايد از همان لحظه هدفگذاري تا رسيدن به موفقيت و حتي پس از آن در جزء جزء اعمال ، پندار و گفتار ما وجود داشته باشد.

اينگونه مي توان گفت كه : «در صورتيكه يك نفر تمامي كارهاي لازم را كه در محدوده توان انساني است براي رسيدن به هدف انجام دهد و به خدا توكل داشته باشد ، مي تواند در برابر امور پيش بيني نشده به خداوند متعال تكيه داشته باشد و مابقي امور را به او بسپارد و خدا را براي خود وكيل بگيرد»

سرانجام اگر بخواهيم همه مواردي را كه توضيح داديم بطور خلاصه نام ببريم بايد بگوئيم كه :

«تلاش آگاهانه برنامه ريزي شده به اندازه كافي كه در جهت هدفي صحيح با انگيزه كافي صورت مي گيرد در صورتيكه در جزء جزء مراحل خود با توكل ، توسل و دعاي اطرافيان (مادر ، پدر ، دوستان ، . . . ) همراه باشد به موفقيت منجر خواهد شد.»

البته قابل توجه است كه اگر تمامي مراحل فوق محقق شود اما بازهم موفقيت حاصل نگردد بايد در نظر داشت كه ممكن است خيري در اين موضوع نهفته باشد.

«الخير في ما وقع»

 

 

  

 
  Home Page