راه روشن فردا مديريت دروس ترم  منابع آزمون  پاور پوينت  کتاب

 سوالات امتحاني 
                                  
لينک سوالات امتحان نهايي  (بعضی از رشته ها)

  1   2   3   4   5

سوالات امتحانی

خرداد 1386

 

امتحانات رشته‌ي نظري روزهاي 13و16 خرداد 1386
رديف رشته نام درس تاريخ آزمون دريافت سوال دريافت پاسخ
1 ادبيات و علوم انساني عربي 3 (اختصاصي) 86/3/13 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip) دريافت PDF دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
2 رياضي فيزيك عربي 3 86/3/13 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
3 علوم تجربي عربي 3 86/3/13 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip) دريافت PDF دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
4 علوم و معارف اسلامي عربي 3 86/3/13 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
5 علوم تجربي زيست‌شناسي (2) و آزمايشگاه 86/3/16 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip) دريافت PDF دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
6 رياضي فيزيك حسابان 86/3/16 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
7 ادبيات و علوم انساني تاريخ ايران و جهان 86/3/16 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip) دريافت PDF دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
8 علوم و معارف اسلامي تاريخ  اسلام 2 86/3/16 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
امتحانات روز 19 خرداد 1386
رديف رشته نام درس تاريخ آزمون دريافت سوال دريافت پاسخ
1 ادبيات و علوم انساني جغرافيا (2) 86/3/19 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip) دريافت PDF دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
2 رياضي فيزيك هندسه (2) 86/3/19 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
3 علوم تجربي رياضي (3) 86/3/19 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip) دريافت PDF دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
4 علوم و معارف اسلامي تفسير و علوم قرآني (2) 86/3/19 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
امتحانات روز 21 خرداد 1386
رديف رشته نام درس تاريخ آزمون دريافت سوال دريافت پاسخ
1 ادبيات و علوم انساني زبان فارسي تخصصي 86/3/21 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip) دريافت PDF دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
2 رياضي فيزيك زبان فارسي (3) 86/3/21 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
3 علوم تجربي زبان فارسي (3) 86/3/21 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip) دريافت PDF دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
4 علوم و معارف اسلامي زبان فارسي تخصصي 86/3/21 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
امتحانات روز 23 خرداد 1386
رديف رشته نام درس تاريخ آزمون دريافت سوال دريافت پاسخ
1 ادبيات و علوم انساني جامعه‌شناسي 2 86/3/23 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip) دريافت PDF دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
2 رياضي فيزيك جبر و احتمال 86/3/23 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
3 علوم تجربي زمين‌شناسي 86/3/23 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip) دريافت PDF دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
4 علوم و معارف اسلامي جامعه‌شناسي 2 86/3/23 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
   1   2   3   4   5
                            Home Page