راه روشن فردا مديريت دروس ترم  منابع آزمون  پاور پوينت  کتاب

  سوالات امتحاني 
                                  
لينک سوالات امتحان نهايي  (بعضی از رشته ها)


  1   2   3   4   5

سوالات امتحانی

خرداد 1386

  

 

امتحانات روز 7 خرداد 1386 - كليه‌ي رشته‌ها
رديف رشته نام درس تاريخ آزمون دريافت سوال دريافت پاسخ
1 نظري (علوم تجربي، رياضي و فيزيك، ادبيات و علوم انساني، علوم و معارف اسلامي) زبان خارجي 3 86/3/7 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip) دريافت PDF دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
2 فني - سراميك ماشين‌آلات سراميك 86/3/7 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
3 فني - متالوژي رسم مدل و قالب 86/3/7 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
4 فني - صنايع نساجي تاسيسات نساجي 86/3/7 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
5 فني - صنايع شيميايي عمليات دستگاهي در صنايع شيميايي 86/3/7 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
6 فني - معدن اكتشاف معدن 86/3/7 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
7 فني - صنايع چوب و كاغذ تكنولوژي سازه‌هاي چوبي 86/3/7 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
8 فني - مكانيك خودرو، ساخت و توليد، صنايع فلزي اجزاي ماشين 86/3/7 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
9 فني - نقشه‌كشي عمومي نقشه‌كشي 2 86/3/7 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
10 فني - الكترونيك ، الكترونيك و مخابرات دريايي مباني مخابرات و راديو 86/3/7 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
11 فني - الكتروتكنيك ماشين‌هاي الكتريكي DC 86/3/7 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
12 فني - مكانيك موتورهاي دريايي محيط زيست دريايي 86/3/7 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
13 فني - ناوبري زبان تخصصي 86/3/7 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
14 فني - ساختمان فن‌آوري ساختمان‌هاي بتوني 86/3/7 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
15 فني - نقشه‌برداري روش‌هاي تعيين موقعيت 86/3/7 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
16 فني - تاسيسات نقشه‌كشي تاسيسات 86/3/7 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
17 حرفه‌اي - طراحي و دوخت، گرافيك، مرمت آثار فرهنگي، پشتيباني صحنه تاريخ هنر جهان 86/3/7 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
18 حرفه‌اي - حسابداري بازرگاني حسابداري شركت‌ها 86/3/7 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
19 حرفه‌اي - كامپيوتر شبكه‌هاي كامپيوتري 86/3/7 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
20 حرفه‌اي - تربيت‌بدني شناخت تاسيسات و اماكن ورزشي 86/3/7 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
21 حرفه‌اي - مديريت خانواده حقوق خانواده در اسلام 86/3/7 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
22 حرفه‌اي - صنايع غذايي بهداشت و ايمني كار در كارخانجات مواد غذايي 86/3/7 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
23 حرفه‌اي - نقشه‌كشي معماري تاسيسات ساختمان 86/3/7 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
   1   2   3   4   5 
                            Home Page