کارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري

منابع پيشنهادي جهت کنکور 

  فراوانی سوالات  ارشد حسابداری
82- 86

سرفصلهاي دروس جهت مطالعه و آمادگي

رتبه های برتر و محل قبولی ارشد حسابداری سراسری  86     

 رتبه و درصدهای قبولی ارشد حسابداری  دانشگاه آزاد 86   سوالات آزمون سراسری سال 1384 (  1  )
سوالات آزمون سراسری سال 1385 (  1    2    3 ) سوالات آزمون سراسری سال 1386 (     2    3 ) سوالات آزمون دانشگاه آزاد سال ( 1385   -   1386 )


 
                             Home Page